+38 (057) 754-38-64
  +38 (0572) 93-01-16
UA | ENG | RU

Інформація для акціонерів

Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "ХАРВЕРСТ" від 30.04.2021 р.

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій Товариства станом на «26» квітня 2021 р 


Річна інформація за 2020 рік
Річна інформація за 2020 рік з підписом | Річна інформація за 2020 рік у машиночітальному форматі xml


Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб | Особлива інформація щодо зміни складу посадових осіб у машиночітальному форматі xml

Особлива інформація щодо надання згоди на вчинення значних правочинів | Особлива інформація щодо надання згоди на вчинення значних правочинів у машиночітальному форматі xml

Річна інформація за 2019 рік | Річна інформація за 2019 рік у машиночітальному форматі xml


Особлива інформація щодо зміни акціонерів | Електронний підпис

Особлива інформація щодо зміни акціонерів в машиночитальному форматі | Електронний підпис


Повідомлення про скликання чергових загальних зборів акціонерів АТ "ХАРВЕРСТ" 30.04.2021 р | Електронний підпис

Особлива інформація про зміну складу посадових осіб | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

Про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 16.09.2019 р. | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 10.09.2019 р. | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

Про результати реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі у позачергових Загальних зборах акціонерів 09.09.2019 р. | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 04.09.2019 р. | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

//31.08.2019// Повідомлення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ХАРВЕРСТ" 16.09.2019 р | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів акціонерів АТ "ХАРВЕРСТ" 09.09.2019 р | Електронний підпис 1 | Електронний підпис 2

//03.06.2019// Особлива інформація про зміну складу посадових осіб_1-2.pdf | //03.06.2019// Електронний підпис

//03.06.2019// Особлива інформація про зміну складу посадових осіб_2р.pdf | //03.06.2019// Електронний підпис

//24.04.2019// Річна інформація емітента цінних паперів за 2018 р.

//22.04.2019//Особлива інформація про прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів

//18.04.2019 р//Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акційстаном на 16.04.2019 р.

//21.03.2019// Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів АТ "ХАРВЕРСТ" 22.04.2019 р. та проекти рішень щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів АТ "ХАРВЕРСТ" 22.04.2019 р.

//21.03.2019// Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 20 березня 2019 року (дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів товариства, що заплановані на 22 квітня 2019 року)

//13.03.2019// Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

//03.05.2018// Особлива інформація про зміну типу АТ

//02.05.2018// Протоколи про підсумки голосування з питань порядку денного чергових Загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 р.

//26.04.2018// Особлива інформація про прийняття рішення про попередне надання згоди на вчинення значних правочинів

//26.04.2018// Особлива інформація про зміну складу посадових осіб

//26.04.2018// Особлива інформація про зміну складу посадових осіб Голова Наглядової ради

//24.04.2018// Річна інформація емітента цінних паперів за 2017 р.

//21.03.2018// Проекти рішень щодо питань, включених до порядку денного чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ "ХАРВЕРСТ" 25.04.2018 р.

//21.03.2018// Повідомлення про проведення чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ "ХАРВЕРСТ" 25.04.2018 р.

//20.04.2018// Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 19.04.2018 р.

//23.03.2018// Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на 21.03.2018 р.

//07.06.2017// Особлива інформація емітента від 7.06.2017 р. (.pdf)

//28.04.2017// Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.pdf

//28.04.2017// Особлива інформація по правочинам з банками.pdf

//28.04.2017// Особлива інформація по значним правочинам (попередня згода).pdf

//28.04.2017// Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.pdf

//11.04.2017// Повідомлення(Повідомлення про інформацію 11.04.2017 р.)

//24.03.2017// Перелiк питань на чергових Загальних зборів акціонерів 26.04.2017

//24.03.2017// Скликання позачергових загальних зборів акціонерів 26.04.2017

//01.02.2017// Повідомлення (Повідомлення про інформацію 01.02.2017 р.)

//01.08.2016// Повідомлення (Повідомлення про інформацію 01.08.2016 р.)

//22.10.2015// Повідомлення (Повідомлення про інформацію 22.10.2015 р.)

//17.07.2015// Скликання позачергових загальних зборів акціонерів 18.08.2015 р.

//12.09.2014// Особлива інформація емітента від 12.09.2014 р. (.pdf)

//12.08.2014// Скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ "ХАРВЕРСТ" 12.09.2014 р.

//24.04.2014// Особлива інформація емітента від 24.04.2014 р. (.pdf)

//29.01.2014// Особлива інформація емітента від 29.01.2014 р. (.pdf)

//5.11.2013// Особлива інформація емітента від 5.11.2013 р. (.pdf)

//15.07.2013// Особлива інформація емітента від 15.07.2013 р. (.pdf)

//14.05.2013// Особлива інформація емітента від 14.05.2013 р. (.pdf)

//19.04.2013// Особлива інформація емітента від 19.04.2013 р. (.pdf)

//27.03.2012// Скликання чергових загальних зборів акціонерів 27.04.2012 р.

⇒ Протоколи загальних зборів ХАРВЕРСТ

⇒ Річна інформація емітента

ІНФОРМАЦІЯ, що підлягає публікації на веб-сайті ПуАТ”ХАРВЕРСТ”, та інформація щодо відсутності таких документів станом на 12.04.2018 р.

Перелік афілійованих осіб ПуАТ "ХАРВЕРСТ" станом на 21.03.2018 р.

Статут ПуАТ ХАРВЕРСТ від 31.05.2011 р.(.pdf, 16 МБайт)

Положення про генерального директора від 26.04.2011.pdf

Положення про загальні збори акціонерів від 26.04.2011.pdf

Положення про Наглядову раду від 26.04.2011.pdf

Кодекс корпоративного управління від 26.04.2011.pdf

Положення про ревізійну комісію від 26.04.2011.pdf

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій від 16.12.2009 р.(.pdf, 0,5 МБайт)