+38 (057) 754-38-64
  +38 (0572) 93-01-16

Информация для акционеров

⇒ Протоколи загальних зборів ХАРВЕРСТ

Положення про генерального директора.pdf

Положення про загальні збори акціонерів.pdf

Положення про Наглядову раду.pdf

Кодекс корпоративного управління.pdf

Положення про ревізійну комісію.pdf

//07.06.2017// Особлива інформація емітента від 7.06.2017 р. (.pdf)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів.pdf

Особлива інформація по правочинам з банками.pdf

Особлива інформація по значним правочинам (попередня згода).pdf

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів.pdf

//26.04.2017// Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 р. (.pdf)

//11.04.2017// Повідомлення(Повідомлення про інформацію 11.04.2017 р.)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2015 р. (.pdf)

Перелiк питань на чергових Загальних зборів акціонерів 26 квiтня 2017

Скликання позачергових загальних зборів акціонерів 26 квiтня 2017

//01.02.2017// Повідомлення(Повідомлення про інформацію 01.02.2017 р.)

//01.08.2016// Повідомлення(Повідомлення про інформацію 01.08.2016 р.)

//25.04.2016// Річна інформація емітента цінних паперів. 2015 р. (.pdf)

Повідомлення(Повідомлення про інформацію 22.10.2015 р.)

Скликання позачергових загальних зборів акціонерів 18 серпня 2015 р.

Річна інформація емітента цінних паперів. 2014 р. (.pdf)

Особлива інформація емітента від 12.09.2014 р. (.pdf)

Скликання чергових загальних зборів акціонерів ПуАТ "ХАРВЕРСТ" 12 вересня 2014 р.

Особлива інформація емітента від 24.04.2014 р. (.pdf)

Річна інформація емітента цінних паперів. 2013 р. (.pdf)

Особлива інформація емітента від 29.01.2014 р. (.pdf)

Особлива інформація емітента від 5.11.2013 р. (.pdf)

Особлива інформація емітента від 15.07.2013 р. (.pdf)

Особлива інформація емітента від 14.05.2013 р. (.pdf)

Особлива інформація емітента від 19.04.2013 р. (.pdf)

Річна інформація емітента цінних паперів. 2012 р. (.zip, 2.5 МБайт)

Річна інформація емітента цінних паперів. 2011 р. (.zip, 3 МБайт)

Скликання чергових загальних зборів акціонерів 27 квітня 2012 р.

Статут ПуАТ ХАРВЕРСТ (.pdf, 16 МБайт)

Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій (.pdf, 0,5 МБайт)