+38 (057) 754-38-64
  +38 (0572) 93-01-16

Реквизиты

ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ХАРЬКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД” (АО “ХАРВЕРСТ”)

Код ОКПО 00223243

ИНН 02232420393

Адрес: Украина, 61089, г. Харьков, проспект Московский, 277


Банковские реквизиты:

Р/с № 26004013004937 в АО "Сбербанк", г.Киев, Украина,

МФО 320627  УВАГА!

ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД”, код ЄДРПОУ 00223243, повідомляє про зміну типу Товариства відповідно до вимог діючого законодавства України та рішення чергових загальних зборів акціонерів від 25.04.2018 р, що не є реорганізацією підприємства.

З 02.05.2018 р. найменування Товариства


Повне:

українською мовою: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ ЗАВОД”

англійською мовою: PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “KHARKOV MACHINE-TOOL PLANT”

російською мовою: ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО “ХАРЬКОВСКИЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД”


Скорочене:

українською мовою: АТ “ХАРВЕРСТ”

англійською мовою: PJSC “НАRVERST”

російською мовою: АО “ХАРВЕРСТ”